Sep16

St Thomas Apostle

St Thomas Apostle, 31530 Beechwood St, Garden City, Mi